Lease pony thuis

Na het kennismaken en proefrijden zijn er een aantal dingen die u moet weten en regelen voordat u gaat leasen. Voor ons is het belangrijk dat de pony’s een blij en gezond leven hebben, niet alleen bij ons op stal maar ook wanneer ze verhuurd zijn.

Zorg voor de pony:
Het regelen en de kosten van stalling zijn hier uw verantwoordelijkheid. We verwachten van u dat de pony goed verzorgd wordt. Dit betekend onder andere dat de pony:

  • meerdere keren per dag ruwvoer krijgt (minimaal 2x)
  • voldoende krachtvoer krijgt
  • een stal/schuilstal tot zijn beschikking heeft
  • samen met andere pony’s staat zodat er contact met soortgenoten mogelijk is
  • dagelijks minimaal 4 uur naar buiten gaat
  • voldoende beweging krijgt.

Kosten:
De kosten voor de leaser zijn de lease kosten van 100 euro per maand en de stallings kosten van de pony. De door de gebruiker veroorzaakte  of reguliere kleine dierenarts behandelingen zoals jaarlijkse vaccinatie, mestonderzoek, kleine verwondingen zoals een sneetje, draadwond, singelplek of koliek.

Welke zorg geeft Ponylease?
Ponylease brengt de pony bij u met een het passende zadel en hoofdstel dat bij de pony hoort. Ponylease regelt voor u het bekappen van de pony’s hoeven en 1x per jaar ontworming. Incidentele dierenarts behandelingen zoals opname in de kliniek en operaties zijn voor rekening van Ponylease wanneer voorvloeiend uit normale verzorging en gebruik van de pony.

Hoe ziet het bezoek van Ponylease aan de pony eruit?
Eens per 2/3 maanden komen we bij u langs om te zien hoe het gaat met de pony. Tijdens dat bezoek bekappen we de hoeven van de pony.

Afstand:
Of het mogelijk is om een pony bij ons te leasen is afhankelijk van de reis afstand van de door jou beoogde stalling naar ons adres in Klarenbeek (postcode 7382 SB).  Leasen bij je thuis is mogelijk in de directe omgeving van ons adres. Een maximale reisafstand van 5km.
Op grotere afstand is het helaas niet mogelijk om bij ons een pony te leasen. Dit is om de gezondheid en het welzijn van onze pony’s optimaal te kunnen verzorgen en controleren.

Lease contract duur:
Bij het brengen van de pony vullen we samen het lease contract in (een voorbeeld hiervan kunt u opvragen per mail en alvast doorlezen). Leasen is voor een minimale periode van drie maanden op basis van het lease contract. Het leasen wordt stilzwijgend iedere maand verlengd. Wilt u met het leasen stoppen, dan geldt een opzegtermijn van een kalender maand.
De reden van de minimale periode van drie maanden is om te zorgen dat de pony’s zo min mogelijk stress hebben van het verhuizen, vaak verhuizen is niet bevorderlijk voor de pony’s en hun welzijn is erg belangrijk voor ons.

Verantwoordelijkheid:
Tijdens het leasegebruik is de ruiter verantwoordelijk voor het paard en het tuig dat voor het paard gebruikt worden. Verzorging en verantwoording hiervoor moet serieus genomen worden.

Extra begeleiding:
Voor bijna alle kinderen en volwassenen is les nemen noodzakelijk om het vertrouwen en groeien erin te houden. Daarom raden we u sterk aan om extra begeleiding te nemen. U kunt extra lessen boeken bij ons (in Klarenbeek) of een geschikte instructeur bij u in de buurt vragen.

Ontwormen:
In maart en juni kunt u het beste een mestmonster van de pony bij de dierenarts brengen voor wormenonderzoek. Aan de hand van de uitslag weten we of de pony een wormenbesmetting heeft en behandeld moet worden (uw kosten). In het najaar aan het einde van het weideseizoen krijgt de pony een wormenkuur van ons (onze kosten).

Transport:
De pony wordt door ons gebracht bij u thuis of op de pensionstal. Zo kunnen wij meteen zien waar de pony terecht komt.

Paspoort:
Het paspoort van de pony blijft in ons bezit. Wanneer u deze nodig heeft voor wedstrijden of vaccinaties kunt u deze aan ons vragen. Het paspoort is een belangrijk en duur document dus we vragen u hier zuinig mee om te gaan.

Toiletteren:
Het mooi maken van de pony is natuurlijk heel leuk om te doen. Er zijn wel een aantal dingen waar u rekening mee moet houden. Manen en staart uitborstelen maakt ze dun, daarom willen we, om zo min mogelijk haren uit te trekken, dat u ze inspuit met antiklittenspray voordat u ze kamt. De manen en voorpluk mogen niet worden geknipt of niet getrokken worden met een manenkam. De staart mag enkel tot op de kogel (ongeveer 10cm vanaf de grond) worden geknipt. De sokken aan de benen van je pony mogen niet worden afgeknipt.
Het scheren van een pony mag in enkele gevallen en alleen in overleg. Een geschoren pony vraagt namelijk om extra zorg en is vatbaarder voor verwondingen en ziekte.

Training:
Om je pony gezond te houden is het belangrijk om verantwoord te trainen. Dit betekend dat je de pony’s conditie rustig moet opbouwen, niet te vaak extreme inspanningen moet vragen en goede nazorg moet geven na het trainen. De nazorg bestaat uit goed uitstappen en napoetsen. De dag na een zware training moet u een lichte training doen of aan de hand stappen (de pony niet stil laten staan die dag!). Wij kunnen natuurlijk helpen en uitleg geven over een goede trainingsopbouw.

Eigen zadel en hoofdstel gebruiken:
De lease pony komt met een eigen goed passend zadel en hoofstel. Het passen van een zadel en hoofstel vraagt enige kennis. Daarom is het niet toegestaan om uw eigen zadel of hoofstel of ander bit te gebruiken tenzij je deze hebt laten goedkeuren door ons. Ook het gebruik van bijzet of hulpteugels mag alleen in overleg.

Bijrijders:
Het is niet de bedoeling dat onze pony’s worden ingezet als manege of les pony. Onderverhuren van de pony is niet toegestaan. Bijrijders en verzorgers voor de pony zijn alleen toegestaan nadat wij kennis hebben gemaakt met deze persoon en onze toestemming hebben gegeven.

Verplaatsen:
Uw lease pony mag  gerust mee op buitenrit, naar de rijvereniging, op wedstrijd en naar het bos. Wanneer u van stalling wil veranderen of de pony mee wil nemen voor meerdere dagen (als de pony mee gaat op vakantie of kamp) moet u dit wel van te voren door geven aan ons.

Vragen:
Tijdens ons bezoek aan de pony kunt u natuurlijk al u vragen stallen over de pony, voer en verzorging. Daarnaast zijn we voor vragen en gezondheidskwesties van de pony ook bereikbaar telefonisch en via de mail. Zeker in de eerste weken dat de pony bij u is vinden we het fijn om te horen hoe het met de pony gaat.

Brave recreatiepony's